សូមជួយក្មេងៗផង…ក្មេងៗបីនាក់ ត្រូវកំព្រា ឪពុកម្តាយ ព្រោះថា​ឪពុកស្លាប់ដោយសារគិតខ្លី និងម្តាយ​ស្លាប់ដោយសារតែ…

សូមជួយក្មេងៗផង...ក្មេងៗបីនាក់ ត្រូវកំព្រា ឪពុកម្តាយ ព្រោះថា​ឪពុកស្លាប់ដោយសារគិតខ្លី និងម្តាយ​ស្លាប់ដោយសារតែ...

ហ្វេសប៊ុក​៖ បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ដែលមានឈ្មោះថា “កំលោះ កូនបី” បានបង្ហោះសារនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកយ៉ាងសារយ៉ាងកំសត់ថា​”😭😭😭 យើងជិតបែកគ្នាហើយប្អូនសំលាញ់ 😭😭😭 បងសោកស្តាយប្អូនណាស់ 😭😭😭 អានរកគ្មានថ្ងៃចាប់ជាតិ សូមឲ្យកម្មដែលធ្វើដាក់អញ តន់ហន់ ឆាប់ៗ🙏🙏🙏 សូមប្អូនទៅឲ្យស្ងប់ កូនប្អូន បងនិងមើលថែឲ្យល្អបំផុត បង សន្យា♥♥”។

ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថា​ “ក្មួយខ្ញុំទាំងបី ស្លាប់ប៉ា ដោយសាគិតខ្លី 😢😢ស្លាប់ម្តាយ ដោយសាគេរំលោបសម្លាប់ 😭😭បន្ទុករបស់អ៊ុំ ម្តាយឈឺ ពុកឈឺ ចិញ្ចឹមក្មួយទាំងបី នៅអ៊ុំប្រុសក្មួយម្នាក់ទៀត ដែលមិនពេញលក្ខណ: 😢😢 តើអ៊ុំទៅរួចទេ ? នៅបំណុលគេទៀត 😭😭”។

យ៉ាងណាមិញ ធ្វើឲ្យបងប្អូន​ បង្ហាញការអាណិតចំពោះ ក្មេងៗ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ ជាខ្លាំង ៕

ប្រភព៖ កំលោះ កូនបី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *