ហួសចិត្ត ! គ្រាន់តែយកទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃត្រូវក្រុមកុងត្រូលជជុះដាក់បារ៉ាស់គៀបយកលុយពីយាយតាដែរ….

ហួសចិត្ត ! គ្រាន់តែយកទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃត្រូវក្រុមកុងត្រូលជជុះដាក់បារ៉ាស់គៀបយកលុយពីយាយតាដែរ....

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ មានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែ យកទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តវត្តលើភ្នុំសន្ទុកត្រូវក្រុមកុងត្រូលជជុះដាក់បារ៉ាស់គៀបយកលុយ។

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ខ្មែរ សន្តិភាព បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ” គ្រាន់តែយកទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តវត្តលើភ្នុំសន្ទុកត្រូវក្រុមកុងត្រូលជជុះដាក់បារ៉ាស់គៀបយកលុយលោក លោកយាយក្នុងម្នាក់មួយពាន់រៀល លោកតា លោកយាយខឹងពេកបកក្បាលឡានត្រឡប់ក្រោយ លោកអភិបាលស្រុកសន្ទុកនិងអភិបាលខេត្តបានដឹងរឿងនេះទេ ប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងទៅលេងគួរតែឈប់ទៅជាការល្អ។”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *