ជួយស៊ែរបន្តផង ! ក្មេងៗ សសាលា ដូង ច្រើននាក់ កំពុងកើតជំងឺគ្រុនឈាម ពេលនេះត្រូវការពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយក្មេងៗ….(មានវីដេអូ)

ជួយស៊ែរបន្តផង ! ក្មេងៗ សសាលា ដូង ច្រើននាក់ កំពុងកើតជំងឺគ្រុនឈាម ពេលនេះត្រូវការពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយក្មេងៗ....(មានវីដេអូ)

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះមួយដែលមានឈ្មោះថា  Ouk Van Day បានបង្ហោះរឿងជំងឺគ្រុនឈាមនេះ និងសូមអំពាវឲ្យគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រជួយដល់កន្លែងគាត់ផង ដែលមានខ្លឺមសារថា៖ «ជាង១០ថ្ងៃនេះក្មេងសាលាដូងមិនតិចជាង 10នាក់ទេកើតជំង្ងឺគ្រុនឈាម ឆ្លងបន្តបន្ទាប់ ដល់កំរិតទប់លែងចង់ជាប់ហើយ! តើមានពេទ្យស្មត្រ័អាចមកនៅសាលាដូងមួយរយះបានទេ?»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *