ក្តៅៗ ជួយស៊ែរបន្តផង ! ឪពុក ចិត្តខ្មៅ វ៉ៃ ធ្វើបាបកូន ចាក់សោរ ឃុំឃាំងកូន នៅក្នុងបន្ទប់ជួល ទុកឲ្យដាច់បាយ ដាច់ទឹក …(មានវីដេអូ)

ក្តៅៗ ជួយស៊ែរបន្តផង ! ឪពុក ចិត្តខ្មៅ វ៉ៃ ធ្វើបាបកូន ចាក់សោរ ឃុំឃាំងកូន នៅក្នុងបន្ទប់ជួល ទុកឲ្យដាច់បាយ ដាច់ទឹក ...(មានវីដេអូ)

ហេ្វសប៊ុក៖ នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយ ដោយសារតែឪពុកចិត្តខ្មៅម្នាក់វាយធ្វើបាបកូន និងវាយធ្វើបាបនិងគប់តេលេមកលើកូនបណ្តាលឲ្យជាំភ្នែកកូនមួយចំហៀងហើយថែមទាំងចាក់សោរបង្ខាំងកូនឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទៀត ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *