ក្តៅ ៗ ច្បាស់ការហើយ​ មន្រ្តីសក្តិ ៤ នៅនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវរសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមូលហេតុមាន….

ក្តៅ ៗ ច្បាស់ការហើយ​ មន្រ្តីសក្តិ ៤ នៅនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវរសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមូលហេតុមាន....

ពត៌មានចុងក្រោយ ៖ យោងតាមការធ្វើកោរសល្យវិច្ច័យរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុរ បានអោយដឹងថា មន្រ្តីសក្តិ ៤ នៅនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវរសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមូលហេតុមានជម្ងឺប្រចាំកាយមើលពុំជា ក៍ដាច់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់ក្បាលខ្លួនឯងដោយប្រើដៃឆ្វេង នេះជាសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុរដោយបន្សល់ទុក្ខនៅបណ្តាំចុងក្រោយ ដោយសរសេរថា៖ (លាហើយ ) សរសេរដោយដៃជនរងគ្រោះ ។ ប្រភព៖ MSJ TV Hot News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *