សូមកំុដាច់ចិត្តអី ជួយស៊ែរបន្តផង ! ប្អូនស្រីកើតជំងឺបេះដូងជំហ៍ នាងត្រូវការឈាមប្រភេទOចំនួន5ផ្លោកជាបន្ទាន់…

សូមកំុដាច់ចិត្តអី ជួយស៊ែរបន្តផង ! ប្អូនស្រីកើតជំងឺបេះដូងជំហ៍ នាងត្រូវការឈាមប្រភេទOចំនួន5ផ្លោកជាបន្ទាន់...

ហ្វេសប៊ុក៖  យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Vanny Seven បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ” ក្មេងស្រីម្នាក់នេះនាងត្រូវវះនៅថ្ងៃស្អែកទី២៥នេះហើយនាងនៅមន្ទីពេទ្យកាលម៉ែតនាងត្រូវការឈាមប្រភេទOចំនួន5ផ្លោកជាបន្ទាន់សូមបងប្អូនដែរមានឈាមប្រភេទOមេត្តាជួយសង្រ្គោះជីវិតនាងផងនាងមានជំងឺបេះដូងជំហ៍😓😓 នេះជាលេខទូរស័ទ្ធម្ដាយនាង0965038291 0315553596″។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *