កូនខ្មែរគួរតែស៊ែរ ! ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាទាំងអស់នេះជាក្រដាសប្រាក់រៀល ខ្មែរតាំងពីជំនាន់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេនៅក្មេងៗ

កូនខ្មែរគួរតែស៊ែរ ! ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាទាំងអស់នេះជាក្រដាសប្រាក់រៀល ខ្មែរតាំងពីជំនាន់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេនៅក្មេងៗ

ពិតណាស់ប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចេញក្រដាសប្រាក់ហើយក្រដាសប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែប្រណិតទាំងអស់ព្រោះមានការរចនាយ៉ាងស្អាតនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអ្នកផលិត ប្រាក់រៀលជាប្រាក់មួយប្រទេសដែលផលិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រាក់រៀលនោះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​។

គួរបញ្ចាក់ផងដែរថាគ្រប់ក្រដាសប្រាក់ទាំងអស់របស់ខ្មែរគឺតែងតែមានរូបភាពរបស់បុគ្គលល្បីរបស់ខ្មែរនៅក្នុងនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើននៅក្នុងក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះទៀតហើយទេសភាពនិងរូបភាពផ្សេងៗដែលគេដាក់នៅក្នងក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារូបតំណាងដ៏មានតម្លៃខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងពេលថ្មីៗនេហគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា ទស្សនាសិន បានដឹង បានធ្វើការបង្ហោះក្រដាសប្រាក់ខ្មែរសម័យមុនជាច្រើនហើយថែមទាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ៖ ទោះបី​ជា សម័យកាល បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ផុត​ចូល​សម័យកាល​មួយ ទៅ​សម័យកាល​មួយទៀត​ក៏ដោយ រូបិយប័ណ្ណ​ក្រដាស​ប្រាក់​ខ្មែរ ពីដើមមួយ​សន្លឹក​ណា ក៏ដូច សន្លឹក​ណាដែរ គឺសុទ្ធតែ​មាន និមិត្ត​សញ្ញា សុទ្ធតែ​ជា​របស់​ខ្មែរ សម្គាល់​ពី​វប្បធម៌​ខ្មែរ សម្គាល់​ពី​សម្បត្តិ មរតក​ខ្មែរ​ទាំង​អស់​…..។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *