លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ចង់សួរថា ក្នុង១ឆ្នាំទទួលអំណោយពីសប្បុរជន១៨០០០០ដុល្លារ ចុះ៥ឆ្នាំស្មើរនឹងប៉ុន្មាន​ ព្រោះថាឃើញចែកដល់សិល្បៈករចាស់ជរាខ្លះ១០០ដុល្លារ ខ្លះ ២០០ដុល្លារ អង្ករមួយប៉ាវ និង…

លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ចង់សួរថា ក្នុង១ឆ្នាំទទួលអំណោយពីសប្បុរជន១៨០០០០ដុល្លារ ចុះ៥ឆ្នាំស្មើរនឹងប៉ុន្មាន​ ព្រោះថាឃើញចែកដល់សិល្បៈករចាស់ជរាខ្លះ១០០ដុល្លារ ខ្លះ ២០០ដុល្លារ អង្ករមួយប៉ាវ និង...

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា សិល្បករកម្ពុជា បានបង្ហោះសារថា “សុំទោសបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គ្នាទុកជាមុន🙏🙏 ខួក្បាលខ្ញុំខ្សោយខាងគណិតវិទ្យា សូមអោយបងប្អូនជួយបូកលេខគុណលេខបន្តិចមើល ??? ក្នុង1ឆ្នាំទទួលអំណោយពីសប្បុរជន180000$ ( ដប់ប្រាំបីមុឺនដុល្លារ ) ដើម្បីជួយសិល្បៈចាស់ជរា! ចុះ5ឆ្នាំ លុយអំណោយសប្បុសជនមានប៉ុន្មានមុឺនដុល្លា$$$??

បងប្អូនជួយឆ្លើយខ្ញុំផង ?? តើសិល្បករចាស់ជរាក្នុងស្រុកខ្មែរមានប៉ុន្មាននាក់?? បើតាមខ្ញុំឃើញគេ post ជួយសិល្បៈចាស់ជរាម្តងៗតែម្នាក់ សិល្បៈចាស់ជរាខ្លះ១០០$ ខ្លះ ២០០$ អង្ករ១ប៉ាវ មី១កេះ ត្រីខពីរយួតូចនិង 😄😄 ចឹងមួយខែជួយសិល្បករចាស់ជរាប៉ុន្មាននាក់?? ចំណាយណាស់ប៉ុន្មាន ក្នុង១ខែ ??? ចុះមួយឆ្នាំចំណាយអស់ប៉ុន្មាន??? សូមបងប្អូនមហាជនជួយឆ្លើយផង ព្រោះខ្ញុំល្ងង់ខាងគណិតវិទ្យា ! ។ ដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំបាទៈ អុឹម ជីវ៉ា”។

ប្រភព៖ សិល្បករកម្ពុជា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *